AKP’NİN “YENİDEN YAPILANDIRMA” KANUN TEKLİFİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AKP’NİN “YENİDEN YAPILANDIRMA” KANUN TEKLİFİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün başladı. Teklifle yeniden yapılandırma, matrah ve vergi artırımı, stok affı, SGK’ya prim borcu olanların gecikme zammı ve cezalarının silinmesi, araç muayenesini geciktirenlere gecikme faizinin düşürülmesi, yükseköğretim kredisi ve katkı kredilerine 9 Kasım 2022’ye kadar uygulanan gecikme zammı ve cezasının silinmesi, kırmızı ışık ve hız sınırı ihlali nedeniyle alınan ehliyetlerin geri verilmesi öngörülüyor.

AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin ve Yılmaz Tunç ile 201 milletvekilinin kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Biri geçici madde ikisi yürütme ve yürürlük maddesi olmak üzere toplam 25 madden oluşan teklifin sunumunu AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptı. Teklifle öngörülen düzenlemeler özetle şöyle:

MESLEK ODALARI VE BİRLİKLERİNİN ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, meslek odaları ve birliklerinin alacaklarının yeniden yapılandırılarak 48 aya kadar taksitlerle ödenebilmesine olanak sağlanıyor. Yeniden yapılandırmada yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yerine 1 Kasım 2016 tarihinden sonraki dönemler için aylık olarak yüzde 0,75 oranı esas alınacak.

Stopaj yoluyla alınanlar da dâhil gelir ve kurumlar vergileri ile katma değer vergisi mükelleflerine matrah ve vergi artırımı olanağı sağlanıyor. Bundan yararlananların ilgili yıllara ilişkin hesapları vergi incelemesine tabi tutulmayacak.

İşletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlarda yer almayan ya da işletmelerde mevcut olmamasına rağmen kayıtlarda yer alan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması sağlanıyor.

“GSS PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLARA GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA HAKKI TANINIYOR”

SGK’ya prim borcu olanların borç asıllarını peşin ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor. Sigorta primi borcunu yeniden yapılanıp ilk taksitini ödeyenlere genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı tanınıyor. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcunu yapılandıranlara genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı tanınıyor.

Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ve bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların yapılandırılması düzenleniyor. Vergi daireleri tarafından takip edilen 2 bin liraya kadar olan kamu alacakları siliniyor. Yabancılara verilen idari para cezaları siliniyor. SGK’nın işverenlere rücu ettiği alacaklarla, emeklilere yapılan yersiz ödemeler nedeniyle geri alınması gereken tutarlar da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Araç muayenesini geciktirenlerden 30 Eylül 2023’e kadar yaptırmaları koşuluyla her ay için uygulanan yüzde 5 faiz, yüzde 0,75’e indiriliyor.

KYK 9 KASIM 2022’YE KADAR UYGULANAN GECİKME ZAMMI, GECİKME CEZASI VE KATSAYI TUTARLARI SİLİNİYOR

Meslek mensuplarının odalarına, odaların birliklerine, federasyonların konfederasyonlara olan aidat borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek.

Daha önce faizi silinen yükseköğrenim kredisi ve katkı kredilerine 9 Kasım 2022’ye kadar uygulanan gecikme zammı, gecikme cezası ve katsayı tutarları siliniyor. TOKİ’nin toplu konut ihalelerine damga vergisi istisnası getiriliyor. Sürücülerin ceza puanları siliniyor. Kırmızı ışık ve hız sınırı ihlali nedeniyle alınan ehliyetler geri veriliyor.”

Art’s Magazin  Gündem

AKP’NİN “YENİDEN YAPILANDIRMA” KANUN TEKLİFİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Giriş Yap

Arts Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!