MUAYENEHANE HEKİMLERİ, SERBEST ÇALIŞMA HAKLARINI KISITLAYAN YÖNETMELİKLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ: “MEDİPOL YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

service

MUAYENEHANE HEKİMLERİ, SERBEST ÇALIŞMA HAKLARINI KISITLAYAN YÖNETMELİKLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ: “MEDİPOL YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Muayenehane hekimleri ve Ankara Tabip Odası (ATO), hekimlerinin serbest çalışma haklarını kısıtlayan yönetmelik değişikliklerini Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti. Keplerini, ameliyat önlüklerini ve eldivenlerini, hazırladıkları özel hastane maketinin önüne atan hekimler adına konuşan ATO Genel Sekreteri Mine Coşkun, “Hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlamaya devam eden, hastaları mağdur eden ve özel hastane patronlarının çıkarlarına göre düzenlenen ‘Medipol Yönetmeliği’ geri çekilene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Ankara Tabip Odası (ATO), muayenehane hekimlerinin serbest çalışma haklarını kısıtlayan yönetmelik değişikliklerine karşı bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Serbest çalışan hekimler ile yapılan ortak açıklamayı, ATO adına Genel Sekreter Mine Coşkun okudu. “Hekim Bağımsızlığını ve Hastalarımızın Sağlık Hakkını Yok Eden Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz” başlıklı ortak açıklama şöyle:

“YÖNETMELİKLERİN İPTALİ İÇİN HUKUK BÜROMUZ DAVA AÇTI”

“Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022’de ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği’ ile ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler, hekimlerin özlük ve çalışma haklarını iyileştirmek yerine, muayenehanesi olan hekimlerin serbest çalışma hakkını engellemeye yönelikti. Yeniden düzenlenen yönetmelikler, tabip odalarından ve hekim kamuoyundan tepki toplayınca, bu sefer 7 Ocak 2023 tarihinde tekrar değiştirildi. Bu yönetmelik de diğerinden çok farklı değildi. Konuyla ilgili defalarca açıklama yaptık, şikayet ve taleplerimizi ilettik, hukuk büromuz dava açtı. Karşımızda yapboz tahtasına dönüştürülen bir sağlık sistemi var. Bu sistemde ne kamu yararı ne hekim hakları ne de hasta hakları gözetiliyor. Sistemin kazananı, sadece ve sadece zincir özel hastaneler.

“YETİŞMİŞ VE NİTELİKLİ HEKİMLERİ, ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞMAYA ZORLAYARAK BASKI ALTINA ALIYORLAR”

Hekimlerin Anayasa’da ve yasalarda güvence altına alınan serbest çalışma hakkı açıkça gasp ediliyor. Muayenehane hekimleri, özel hastane patronlarının insafına terk ediliyor. Özel sağlık kurumları ile sözleşme yapabilen hekimler ise köleliği andırır koşullarda çalışmaya zorlanıyor. Bu durumun nedenlerini çok iyi biliyoruz. Bugün neredeyse mevcut hastanelerin en az üçte biri özel hastanelerden oluşuyor. Bu hastanelere ise ucuz işgücü olarak çalışacak, tüm mesleki kariyeri ve birikimi bir hastane patronunun iki dudağından çıkacak sözlere tabi hekim gücü istiyorlar. Tecrübe, uzmanlık, mesleki hüner açısından yetişmiş ve nitelikli hekimleri, özel hastanelerde çalışmaya zorlayarak baskı altına alıyorlar.

“ÖZEL HASTANE ZİNCİRİ SAHİBİ SAĞLIK BAKANI VE SAĞLIK SERMAYESİ LOBİLERİ, PARA VE HASTA AKIŞINI DOĞRUDAN ÖZEL HASTANELERE YÖNLENDİRMEK İSTİYOR”

Kendisi de özel hastane zinciri sahibi olan Sağlık Bakanı ve sağlık sermayesi lobileri, para ve hasta akışını doğrudan özel hastanelere yönlendirmek istiyor. Çünkü her geçen gün büyüyen özel hastane ve sağlık turizmi pastasından daha çok pay kapmak istiyorlar. Sağlık turizmi sektöründe hasta başına 2 bin 850 dolara kadar çıkan bütçeler de özel hastane patronlarının iştahını kabartıyor. Bu düzenlemeler, sadece hekimlerin haklarını yok saymıyor, aynı zamanda hastalarımızın özgürce hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme hakkını ellerinden alıyor. Hastalarımıza kamu ve özel hastane dışında seçenek bırakmıyor.

“HASTALARI MAĞDUR EDEN VE ÖZEL HASTANE PATRONLARININ ÇIKARLARINA GÖRE DÜZENLENEN ‘MEDİPOL YÖNETMELİĞİ’ GERİ ÇEKİLENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Şimdi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve bu yönetmelik değişikliklerini yapan kişilere soruyoruz; hekimlik mesleğinin bağımsızlığını neden ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Bu yönetmelik, hekimleri mi özel hastaneleri mi koruyor? Hasta zamanında alması gereken tedaviye erişemezse sorumluluk kime aittir? Serbest çalışma hakkı anayasal güvence altına alınmışken neden Anayasa’ya aykırı davranıyorsunuz? Ankara Tabip Odası ve uzmanlık dernekleri olarak, hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlamaya devam eden, hastaları mağdur eden ve özel hastane patronlarının çıkarlarına göre düzenlenen ‘Medipol Yönetmeliği’ geri çekilene kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

Ortak açıklamanın ardından, protestoya katılan hekimler de görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut: Arkamızda gördüğünüz şehir hastanesinde acil servis tıklım tıklım dolu. 3-5 dakika MHRS randevuları ile insanlar sağlık hizmeti almaya çalışıyor. 7 bin hekimimiz ise ‘bu hastalarımıza hizmet edelim, bu kuyruklar azalsın’ diye gayret gösterirken onların bu işi yapmasını engellemek akıl tutulmasından başka bir şey değil. AYM’de daha önce bu konu ile ilgili pek çok düzenleme iptal edilmişken her gün muayenehane hekimleri ile ilgili yeni yönetmelikler çıkarmak, fiziki mekanları ile ilgili kısıtlamalar getirmek ya da sözleşmelere mecbur ederek özel hastane zincirlerinde ucuz emek olarak kullanılmaya çalışılması, kabul edebileceğimiz bir şey değildir. 7 bin hekimimizi mağdur eden bu yönetmeliğin en kısa sürede -böyle değişiklik yapılarak onarılacak bir şey değildir- ortadan kaldırılması gerekiyor. TTB olarak, muayenehane hekimlerimizin tüm hukuki çalışmalarında yanlarında olacağız, insanlarımız daha iyi sağlığa kavuşsunlar diye dayanışma içinde bu günleri de aşacağız.

Op. Dr. Tevfik Sipahi: Medipol Yönetmeliği’ne ‘hayır’ diyoruz. Özel, zincir hastanelerde köle gibi çalıştırılmaya ‘hayır’ diyoruz. Bize dayatılan gayri kanuni, gayri nizami, gayri ahlaki çalışma koşullarına ‘hayır’ diyoruz. Üstümde gördüğünüz kepim, maskem, eldivenim ve ameliyat önlüğümün şerefini, bugüne kadar koruduğum gibi sonuna kadar koruyacağız.

Prof. Dr. Oktay Banlı: Cerrah olmak çok büyük bir sorumluluk, yük. Ameliyat yapmak ve bu beceriyi kazanmak yıllarımızı alıyor. Bu ülkenin yetişmiş insan gücünün emeğini, değerini bir gecede yok edebiliyorsunuz. Kanuna aykırı bir şekilde bir sabah, bir yönetmelikle bunca emeği sıfırlayabiliyorsunuz. Bu, hekimlerimiz için, bizden sonra gelecek asistanlar için serbest çalışmanın önünü kapatacak bir uygulamadır. Bizden önce çok itibarlı bir meslek aldık, bizden sonraki arkadaşlarımıza da bu mesleği en onurlu şekilde devretmek istiyoruz. Bu çabamız sadece kendimiz için değil, biraz da onlar içindir.

Prof. Dr. Betül Bozkurt: 30 yıl boyunca bu devlete her kademede hizmet ettim. Emekli oldum ama devletim bana artık diyor ki “Sen bu kadar çalıştın ama muayenehane açamazsın, muayenehane açsan da ameliyat yapamazsın, bugüne kadar öğrendiğin tecrübeyi uygulayamayacaksın.’ Ben, devlete her aşamada hizmet verirken 30 yılda 60 yıl çalıştım. Bu aynı zamanda benim haklarımı elimden almıyor; öğrencilerimin, asistanlarımın, bütün meslektaşlarımın haklarını elinden alıyor. Bu 6 Ekim yönetmeliği ve onun üzerine düzeltildiği söylenen 7 Ocak eklemeleri düzeltilene kadar haklı olan mücadelemize devam edeceğiz. Buradan diyoruz ki hekimler köle değildir Sayın Koca.

Açıklamaların ardından hekimler; keplerini, önlüklerini ve eldivenlerini, hazırladıkları özel hastane maketinin önüne atarak tepkilerini gösterdiler.

Art’s Magazin  Gündem

MUAYENEHANE HEKİMLERİ, SERBEST ÇALIŞMA HAKLARINI KISITLAYAN YÖNETMELİKLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ: “MEDİPOL YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Arts Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!