DOLAR 18,4191 0.52%
EURO 17,8508 -1.1%
ALTIN 973,04-1,08
BITCOIN 349111-0,85%
─░zmir
25┬░

AÇIK

05:22

─░MSAK'A KALAN S├ťRE

ANAYASA MAHKEMES─░ BA┼×KANI ARSLAN: “ASLINDA ├ľTEK─░ DED─░─×─░M─░Z AYNADAK─░ YANSIMAMIZ. HEP─░M─░Z B─░R BA┼×KASININ G├ľZ├ťNDE ├ľTEK─░Y─░Z

ANAYASA MAHKEMES─░ BA┼×KANI ARSLAN: “ASLINDA ├ľTEK─░ DED─░─×─░M─░Z AYNADAK─░ YANSIMAMIZ. HEP─░M─░Z B─░R BA┼×KASININ G├ľZ├ťNDE ├ľTEK─░Y─░Z

ABONE OL
23 Eyl├╝l 2022 13:01
ANAYASA MAHKEMES─░ BA┼×KANI ARSLAN: “ASLINDA ├ľTEK─░ DED─░─×─░M─░Z AYNADAK─░ YANSIMAMIZ. HEP─░M─░Z B─░R BA┼×KASININ G├ľZ├ťNDE ├ľTEK─░Y─░Z
0

BE─×END─░M

ABONE OL

ANAYASA MAHKEMES─░ BA┼×KANI ARSLAN: “ASLINDA ├ľTEK─░ DED─░─×─░M─░Z AYNADAK─░ YANSIMAMIZ. HEP─░M─░Z B─░R BA┼×KASININ G├ľZ├ťNDE ├ľTEK─░Y─░Z

Anayasa Mahkemesi (AYM) Ba┼čkan─▒ Zühtü Arslan, “Bireysel ba┼čvurunun ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde gelecek nesillerle aktar─▒lmas─▒n─▒n çok önemli bir ┼čart─▒ var. O da ötekinin haklar─▒n─▒ koruyacak, ötekiyle birlikte, farkl─▒l─▒klar─▒yla birlikte bir arada ya┼čamam─▒z─▒ sa─člayacak bir kültürel iklimin yerle┼čmesidir. Bu kültürel iklimin yerle┼čmesi ötekinin ontolojik varl─▒─č─▒n─▒n kabul edilmesine ba─čl─▒d─▒r. Asl─▒nda öteki dedi─čimiz aynadaki yans─▒mam─▒z. Hepimiz bir ba┼čkas─▒n─▒n gözünde ötekiyiz” dedi. Arslan, “Uzun yarg─▒lama ihlallerine di─čer adil yarg─▒lama hakk─▒ ihlalleri de eklendi─činde toplam ihlal kararlar─▒n─▒n yüzde 70’nin adil yarg─▒lanma hakk─▒na ili┼čkin oldu─čunu görüyoruz. Ba┼čta uzun yarg─▒lama sorunu olmak üzere acilen çözmemiz gerek bir adil yarg─▒lama meselemiz vard─▒r. Anayasa Mahkemesi ihlal kararlar─▒nda bu çözümün nas─▒l olmas─▒ gerekti─čine dair tespitlerde bulunmakta yeri geldi─činde de tespit edilen yap─▒sal sorunun çözümü için karar─▒ yasama organ─▒na göndermektedir” diye konu┼čtu.

Ankara’da AYM’de bugün “AYM’ye Bireysel Ba┼čvurunun 10. Y─▒l Dönümü Uluslararas─▒ Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumun aç─▒l─▒┼č─▒n─▒ Zühtü Arslan yapt─▒. Arslan ┼čöyle konu┼čtu:

“Bireysel ba┼čvurunun 10’nuncu y─▒l─▒ dolay─▒s─▒yla düzenledi─čimiz uluslararas─▒ konferansa hepiniz ho┼č geldiniz. Bilindi─či üzere anayasa yarg─▒s─▒n─▒n varl─▒k sebebi anayasal adaleti sa─člamakt─▒r. Anayasal adaleti sa─člayan kurumlar da bu amaçla ihdas edilmi┼č olan anayasa mahkemeleridir veya anayasall─▒k denetimini yapan yüksek mahkemelerdir. Anayasal adalet iki yolla sa─članmaya çal─▒┼č─▒yor; birinci normlar─▒n anayasaya uygunlu─čunu denetleyerek anayasa mahkemeleri bu i┼či yap─▒yor. ─░kinci de git gide yayg─▒nla┼čan bir kurum haline gelen bireysel ba┼čvuru ya da anayasa ┼čikayeti yoluyla bu denetim yap─▒l─▒yor. Türkiye’de 10 y─▒l önce bugün bireysel ba┼čvuru sistemi kabul edildi ve bir anlamda Anayasa Mahkemesi’nin anayasall─▒k denetim alan─▒ geni┼čletilmi┼č oldu. 10 y─▒l öncesine kadar anayasa Mahkemesi 1962’den bu yana kanunlar─▒n ve kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya uygunluk denetimini yapan bir yüksek yarg─▒ organ─▒yd─▒ ama bireysel ba┼čvuruyla birlikte art─▒k temel hak ve özgürlüklere müdahale eden yasama organ─▒n─▒n i┼člerim d─▒┼č─▒nda yürütme ve yarg─▒ organlar─▒n─▒n i┼člemler de anayasall─▒k denetiminin konusu haline geldi. Bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin yapt─▒─č─▒ denetimin alan─▒ hem yasama organ─▒n i┼člemlerini hem de yürütme ve yarg─▒ organlar─▒n─▒n ve daha genel anlamda kamu gücü kullanan makamlar─▒n i┼č ve i┼člemlerini kapsayacak ┼čekilde geni┼čletildi. Bu Türk hukuku bak─▒m─▒ndan, Türk anayasa sistemi bak─▒m─▒ndan, anayasa yarg─▒s─▒ bak─▒m─▒ndan bir dönüm noktas─▒yd─▒.

Bir kurumun ilk 10 y─▒l─▒ çok önemlidir. Kurumun art─▒lar─▒n─▒, eksilerini, yerle┼čip yerle┼čmedi─či de─čerlendirmek için 10 y─▒ll─▒k süre bize iyi bir fikir verir. Bugün 10 ya┼č─▒nda bir çocu─čun do─čum gününü kutluyoruz. Bu 10 y─▒ll─▒k dönemin bugünü, dünü ve yar─▒n─▒ ben genel hatlar─▒yla baz─▒ tespitler yapmak suretiyle de─čerlendirmeye çal─▒┼čaca─č─▒m. 10 y─▒l önce bugün karma┼č─▒k duygular içindeydik.

“TÜRK HUKUK TAR─░H─░ YAZILDI─×INDA BU ─░LK 10 YILLIK DÖNEME ÖNEML─░ B─░R BÖLÜM AYRILACA─×INA ─░NANIYORUM”

Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin standard─▒n─▒ yükseltecek, pratik anlamda da Avrupa ─░nsan Haklar─▒ Mahkemesi’nin önündeki ba┼čvuru say─▒s─▒n─▒ ve ihlal say─▒s─▒n─▒ azaltacak radikal bir ad─▒m at─▒lm─▒┼č, bireysel ba┼čvuru sistemini anayasal sisteme kazand─▒rm─▒┼čt─▒. Umutluyduk çünkü bu hukuk tarihinin en büyük devrimlerinden birisiydi. Öbür yandan da kayg─▒l─▒yd─▒k zira bir dizi bilinmez bizi bekliyordu. Bunlar─▒n ba┼č─▒nda uzun yarg─▒lama gibi hukuk dünyam─▒z─▒n kronik sorunlar─▒ vard─▒. Bunun getirece─či muhtemel a─č─▒r i┼č yükü kayg─▒ya sebep oluyordu. 10 y─▒l önce ya┼čad─▒─č─▒m─▒z bu duygulardan umut, azim ve irade kayg─▒ya galebe çald─▒ ve bugün bireysel ba┼čvurunun iyi uygulama örneklerinden biri Türkiye’de yerle┼čti. Bu çok büyük bir ba┼čar─▒. Türk hukuk tarihi yaz─▒ld─▒─č─▒nda bu ilk 10 y─▒ll─▒k döneme önemli bir bölüm ayr─▒laca─č─▒na inan─▒yorum.

“B─░REY─░N GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN VE TOPLUMUN SOMUT MESELELER─░N─░ ÇÖZMEYE ÇALI┼×AN B─░R ANAYASA MAHKEMES─░’NE DÖNÜ┼×TÜRMÜ┼×TÜR”

Türkiye’nin kronik birçok meselesi bireysel ba┼čvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelmi┼č ve Anayasa Mahkemesi bu süreç içerisinde bu kararla Türk hukuk sisteminin önünü açacak nitelikte tav─▒rlar ortaya koymu┼čtur. Kad─▒n─▒n soy ad─▒ meselesinden kamu kurumlar─▒nda ve üniversitelerde ba┼č örtüsü yasa─č─▒na, vak─▒f mallar─▒ndan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, ki┼čisel verilerin if┼ča edilmesinden gazetelere yönelik ilan ve reklam kesintisine kadar bir dizi alanda ihlaller tespit eden ve bunlara yönelik giderim sa─člayan kararlar verilmi┼čtir. Bu kararlardan hareketle bireysel ba┼čvurunun dönü┼čtürücü etkisini de─čerlendirebiliriz. Bu etkiyi her ┼čeyden ve her kurumdan önce Anayasa Mahkemesi’nin üzerinde görüyoruz. Birincisi, bireysel ba┼čvuru Anayasa Mahkemesi’ni bir anlamda sadece soyut düzeyde norm denetimi yapan bir yüksek mahkeme olmaktan ç─▒karm─▒┼č, toplumla temas eden, bireyin günlük hayat─▒na dokunan ve toplumun somut meselelerini çözmeye çal─▒┼čan bir Anayasa Mahkemesi’ne dönü┼čtürmü┼čtür.

“SON KERTEDE B─░REYSEL BA┼×VURU ANAYASA MAHKEMES─░’N─░N HEM NORM DENET─░M─░NDE HEM DE SOMUT B─░REYSEL BA┼×VURULARDA HAK EKSENL─░ B─░R YAKLA┼×IMLA KARARLAR VERMES─░NE VES─░LE OLMU┼×TUR”

Bireysel ba┼čvuru, dönü┼čtürücü bir etki ortaya koymu┼č anayasan─▒n bütüncül bir ┼čekilde yorumlanmas─▒na f─▒rsat sa─članm─▒┼čt─▒r. Anayasa Mahkemesi daha önce sadece soyut düzeyde anayasay─▒, önüne gelen bir kanunun anayasaya uygunlu─čunu denetlerken ┼čimdi bireysel ba┼čvuru sayesinden somut olay ve olgular─▒ dikkate alarak özellikle temel haklara ili┼čkin anayasal normlar─▒ yorumlamaya ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bu da beraberinde hak eksenli yakla┼č─▒m─▒n─▒n bireysel ba┼čvurudan ç─▒k─▒p norm denetimini de kapsayacak bir hal almas─▒na sebep olmu┼čtur. Son kertede bireysel ba┼čvuru Anayasa Mahkemesi’nin hem norm denetiminde hem de somut bireysel ba┼čvurularda hak eksenli bir yakla┼č─▒mla kararlar vermesine vesile olmu┼čtur.

“B─░REYSEL BA┼×VURU ASLINDA TOPLUMSAL, S─░YASAL VE EKONOM─░K HAYATIMIZI ANAYASALLA┼×TIRMI┼×TIR”

Bireysel ba┼čvuru asl─▒nda toplumsal, siyasal ve ekonomik hayat─▒m─▒z─▒ Anayasalla┼čt─▒rm─▒┼čt─▒r. Art─▒k git gide artan oranda anayasa hükümleri kamu kurumlar─▒ taraf─▒ndan özellikle Anayasa Mahkemesi d─▒┼č─▒ndaki yarg─▒ organlar─▒ taraf─▒ndan kullan─▒lmaya ba┼članm─▒┼č, yorumlanmaya ve uygulanmaya ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bu anayasalla┼čma süreci bireysel ba┼čvurunun dönü┼čtürücü etkilerinden bir tanesidir.

“BA┼×TA UZUN YARGILAMA SORUNU OLMAK ÜZERE AC─░LEN ÇÖZMEM─░Z GEREK B─░R AD─░L YARGILAMA MESELEM─░Z VARDIR”

Bireysel ba┼čvurunun 10 y─▒l─▒ kolay geçmemi┼čtir. Bu süreçte 15 Temmuz 2016 tarihinde ya┼čanan darbe te┼čebbüsünün ard─▒ndan ola─čanüstü hal ilan edilmi┼č, Anayasa Mahkemesi’ne say─▒s─▒ yüz binleri a┼čan kitlesel ba┼čvurular yap─▒lm─▒┼čt─▒r. 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren bugüne kadar Anayasa Mahkemesi’ne toplam 450 bin civar─▒nda bireysel ba┼čvuru yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Anayasa Mahkemesi bunlardan 327 binini karara ba─člam─▒┼čt─▒r. Derdest olarak 123 bin bireysel ba┼čvuru bulunmaktad─▒r. 10 y─▒ll─▒k dönemde Anayasa Mahkemesi yakla┼č─▒k 30 bin ihlal karar─▒ vermi┼čtir bunlar─▒n yüzde 60’─▒ndan fazlas─▒ sadece makul sürede yarg─▒lanma hakk─▒na ili┼čkindir. Uzun yarg─▒lama ihlallerine di─čer adil yarg─▒lama hakk─▒ ihlalleri de eklendi─činde toplam ihlal kararlar─▒n─▒n yüzde 70’nin adil yarg─▒lanma hakk─▒na ili┼čkin oldu─čunu görüyoruz. Ba┼čta uzun yarg─▒lama sorunu olmak üzere acilen çözmemiz gerek bir adil yarg─▒lama meselemiz vard─▒r. Anayasa Mahkemesi ihlal kararlar─▒nda bu çözümün nas─▒l olmas─▒ gerekti─čine dair tespitlerde bulunmakta yeri geldi─činde de tespit edilen yap─▒sal sorunun çözümü için karar─▒ yasama organ─▒na göndermektedir.

“AYM’N─░N HAGB ─░LE SONUÇLANAN BA┼×VURULARA BAKMASI G─░B─░ B─░REYSEL BA┼×VURUNUN ─░K─░NC─░LL─░─×─░ ─░LKES─░YLE BA─×DA┼×MAYAN SONUCA YOL AÇMAKTADIR”

Anayasa Mahkemesi’nin önünde bireysel ba┼čvuru bak─▒m─▒ndan iki önemli s─▒nama var. Birincisi a─č─▒r i┼č yükü, ikincisi de hak eksenli içtihat birikiminin sürdürülebilmesi meselesi. Son 6 ayda verilen üç karardan bahsedece─čim. Bunlar gerçekten yap─▒sal ve sistemik sorun tespit eden ve hukuk sisteminin bir ┼čekilde reforme edilmesine yol açacak nitelikteki kararlar. Birinci dünkü Resmi Gazete’de yer alan Atilla Yazar karar─▒. Bu kararda Anayasa Mahkemesi Türkiye’nin çok önemli bir sorunu olan Hükmün Aç─▒klanmas─▒n─▒n Geri B─▒rak─▒lmas─▒ Kurumunu ele ald─▒. Dedi ki bu kurumda bir tak─▒m yap─▒sal sorunlar var. Anayasa Mahkemesi’nin ilk elden HAGB ile sonuçlanan ba┼čvurulara bakmas─▒ gibi bireysel ba┼čvurunun ikincilli─či ilkesiyle ba─čda┼čmayan sonuca yol açmaktad─▒r.

BASIN ─░LAN KURUMU KARARINI ANIMSATTI

─░kinci karar, uzun yarg─▒lamalar ili┼čkin karar, Nevriye Kuruç karar─▒. Sonuçlar─▒ bak─▒mdan en önemli kararlardan bir tanesi. Mahkememiz ┼čunu tespit etti, Türkiye’de uzun yarg─▒lama ┼čikayetlerini götürebilece─činiz ve etkili bir ┼čekilde denetleyebilece─činiz bir idari yada yarg─▒sal bir yol yok. Yarg─▒lanmam çok uzun sürdü diyen her birey do─črudan Anayasa Mahkemesi’ne geliyor. Buna ili┼čkin bir etkili yol olu┼čturmak zorunday─▒z. Üçünü karar, bas─▒n özgürlü─čü, ifade özgürlü─čü aç─▒s─▒nda çok önemli bir karar. Yenigün Haber Ajans─▒ ve di─čerleri karar─▒. Anayasa Mahkemesi bu kararda baz─▒ haberlerden veya kö┼če yaz─▒lar─▒ndan dolay─▒ Bas─▒n ─░lan Kurumu taraf─▒ndan ilan ya da reklam kesilmesine karar verilmesi sonucu bir yap─▒sal sorun tespit etti. Yasama i┼čleminden kaynakl─▒ bir ihlal tespit ederek karar─▒n─▒n bir örne─čini TBMM’ye gönderdi Anayasa Mahkemesi ve bir y─▒l içerisinde bu meselenin çözülmesini talep etti.

“ASIL ─░HLAL TESP─░T─░N─░ YAPMASI GEREKEN DERECE MAHKEMELER─░D─░R, GENEL ANLAMDA KAMU MAKAMLARIDIR”

Birincisi bireysel ba┼čvurunun mahiyetini özellikle ikincillik boyutunu hepimizin çok iyi anlamas─▒ ve uygulamas─▒ gerekir. Bireysel ba┼čvuru Türkiye’nin bütün meselelerinin, temel haklara ili┼čkin bütün sorunlar─▒n Anayasa Mahkemesi taraf─▒ndan ilk elden çözülebilece─či bir hak arama yolu de─čildir, bireysel ba┼čvuru ikinci nitelikte bir hak arama yoludur. As─▒l ihlal tespitini yapmas─▒ gereken derece mahkemeleridir, genel anlamda kamu makamlar─▒d─▒r. ─░kinci husus, bireysel ba┼čvurunun objektif etkisinin çok iyi anla┼č─▒lmas─▒ ve uygulanmas─▒ gerekiyor. Anayasa Mahkemesi hep söyledi─čim gibi bireysel ba┼čvurudan tek tek sivrisinekleri öldürmek suretiyle bir mücadele yürütemez. Yap─▒lmas─▒ gereken hak ihlaline sebep olan batakl─▒─č─▒n kurutulmas─▒d─▒r. Bunun için de bireysel ba┼čvurunun objektif etkisinin kamu kurumlar─▒ taraf─▒ndan çok iyi anla┼č─▒lmas─▒ ve uygulanmas─▒ gerekir.

“ÖTEK─░YLE B─░RL─░KTE YA┼×AMAMIZI SA─×LAYACAK B─░R KÜLTÜREL ─░KL─░M─░N YERLE┼×MES─░”

Bireysel ba┼čvurunun ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde gelecek nesillerle aktar─▒lmas─▒n─▒n çok önemli bir ┼čart─▒ var. O da ötekinin haklar─▒n─▒ koruyacak, ötekiyle birlikte, farkl─▒l─▒klar─▒yla birlikte bir arada ya┼čamam─▒z─▒ sa─člayacak bir kültürel iklimin yerle┼čmesidir. Bu kültürel iklimin yerle┼čmesi ötekinin ontolojik varl─▒─č─▒n─▒n kabul edilmesine ba─čl─▒d─▒r. Asl─▒nda öteki dedi─čimiz aynadaki yans─▒mam─▒z. Hepimiz bir ba┼čkas─▒n─▒n gözünde ötekiyiz. O yüzden insan haklar─▒ bu aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒nda ötekinin haklar─▒d─▒r. Dolay─▒s─▒yla farkl─▒l─▒klar─▒m─▒zla birlikte ya┼čama kültürü geli┼čtikçe ve empati, ho┼čgörü ve uzla┼čma gibi de─čerler hayata geçtikçe bir hak arama yolu olarak bireysel ba┼čvurunun etkilili─či ve ba┼čar─▒ ┼čans─▒ da aratacakt─▒r. Esasen ötekine yönelik empati ve sayg─▒ bu co─črafyan─▒n köklerinde sa─člam bir ┼čekilde yer almaktad─▒r.”

 

  En az 10 karakter gerekli


  HIZLI YORUM YAP

  PUAN DURUMU

  O G P
  1. Adana Demir

   7 +7 16
  2. Galatasaray

   7 +4 16
  3. Ba┼čak┼čehir

   6 +9 14
  4. Be┼čikta┼č

   7 +6 14
  5. Konyaspor

   7 +6 14
  6. Geni┼člet
  7. Fenerbah├že

   6 +14 13
  8. Trabzonspor

   7 +1 13
  9. Kayserispor

   7 +4 12
  10. Gaziantep FK

   7 +3 11
  11. Kas─▒mpa┼ča

   7 -8 9
  12. Alanyaspor

   7 -5 8
  13. Giresunspor

   6 -3 7
  14. Karag├╝mr├╝k

   6 -2 6
  15. Antalyaspor

   7 -6 6
  16. ─░stanbulspor

   6 -6 5
  17. MKE Ankarag├╝c├╝

   6 -5 4
  18. Sivasspor

   7 -6 4
  19. ├ťmraniyespor

   7 -5 2
  20. Hatayspor

   6 -8 1
  PUAN DURUMU