İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ… BÜLENT ŞAHİNALP: “ÜLKEMİZDEN YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN EĞİTİM SİSTEMİMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE YENİLİKÇİ BİR MÜFREDAT İLE DONATACAĞIZ”

service

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ… BÜLENT ŞAHİNALP: “ÜLKEMİZDEN YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN EĞİTİM SİSTEMİMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE YENİLİKÇİ BİR MÜFREDAT İLE DONATACAĞIZ”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde”; “Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız” dedi.

Millet İttifakı siyasi partilerinin genel başkan yardımcıları, bugün; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katıldı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, özetle şöyle konuştu:

“ÜLKEMİZDEN YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN EĞİTİM SİSTEMİMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE YENİLİKÇİ BİR MÜFREDAT İLE DONATACAĞIZ”

“Sözlerime başlarken, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde etkili olan depremlerde ve 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şuna inanıyorum ki hep birlikte yaralarımızı en süratli bir şekilde saracağız.

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra uygulayacağımız bilim politikası ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını Cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel aklın felsefesine uygun şekilde yeniden tesis edecek ve Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi hâline getireceğiz. ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ sözüyle bu ülkenin geleceğinin bilim ve akla bağlı olduğunu söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini her zaman vurgulamıştır. Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız.

Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak, yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan mutlaka çıkartacağız. Üniversitelerin araştırma koşullarını iyileştirecek ve üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkânlarını arttırarak, istihdam problemi yaşamdan eğitim hayatlarına devam etmelerini gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK’ı sadece araştırma enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum hâline getireceğiz.

Telif hakları, marka ve patent hukukunun işlemesini sağlayacağız. Yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik yapay zeka şirketlerinin kuracakları bölgesel merkezler ile ARGE ve ÜRGE ofislerin destekleyeceğiz. Teknokentleri ortak laboratuvar ve altyapılarıyla sinerji ve inovasyon ortamına dönüştürecek, teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hâle getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.

Yeni girişim şirketleri, start-up kanunu çıkararak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları, statüleri, mali yükümlülükleri ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız. Start-uplar başta olmak üzere girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyecek finansal araçları çeşitlendirecek girişimcilere yönelik hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip bu süreçleri kısaltacağız.

“KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL TEŞVİK PAKETLERİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, dijital tasarım, kişiselleştirilmiş ürünler, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkânlarını destekleyeceğiz. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Fonu ile uluslararası finansman kuruluşlarının katkısını arttırarak girişimci ve yenilikçi şirketlerin risk sermayesine erişimlerini kolaylaştıracağız.

“VATANDAŞLARIMIZIN HER YERDE GÜVENLİ, HIZLI, UCUZ VE SANSÜRSÜZ İNTERNETE ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Yeni dönemde Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bağımsızlığını sağlayacağız. Yapay Zeka Etik Kurulu oluşturacağız. Yeni teknolojilerin en kısa sürede yayılmasını sağlamak için operatörlere 5G lisanslarını ne kısa sürede vereceğiz. Nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD seviyesini yakalayacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Dijital hizmet vergisini ve BTK kesintilerini indireceğiz. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek ve bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava ya da indirimli erişim hizmeti sağlayacağız. Okullarımızda her sınıfa en az bir tane internete bağlı cihaz temin edecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantıları sağlayacak, okullarda bilgisayar laboratuvarlarını iyileştirecek ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız.

“DEVLET OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SÜT, SU VE ÖĞLEN YEMEĞİ VERECEĞİZ”

Fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirecek muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak tüm paydaşların katılımıyla yapılandıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı’nda idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılması esas alınacak. Görevlendirmelerde kıdem, yönetim tecrübesi, yeterlilik, proje, ödül, yüksek lisans, doktora ve benzeri somut kriterleri esas alacağız. Talim ve Terbiye Kurulu’nu liyakati esas alan yapısıyla politika belirleyen eğitime yön veren etkin bir konuma kavuşturacağız. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz bir şekilde temin edeceğiz. Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi okullarındaki öğrencilerini ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Ortaöğrenime geçişleri sınav odaklı değil, süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Liselere geçiş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS’yi süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte, yılda bir kez yapılan sınav yerine toplu sınav imkânı sunacağız.

“KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA VE OKULA DEVAM ORANINI ARTTIRACAK, GEREKLİ DESTEK VE TEŞVİKLERİ SAĞLAYACAĞIZ”

Sınıfların kalabalık olduğu yerlerde yeni okul yapımına öncelik vereceğiz. Kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranını arttıracak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir lise türüne ya da programına gitmek zorunda kalmayacağı bir rehberlik ve yönlendirme sistemi oluşturacağız. Öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ile kodlama becerisini kazanmasını sağlayacağız.

Eğitime erişim imkânı olmayan bölgelerde merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracak, yatılı teknoloji liseleri açacağız. YÖK’ü kaldıracak, yüksek öğrenim kurullarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğrenim planlaması ve yüksek öğrenim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.

Yüksek öğrenime bütçeden daha fazla kaynak tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerini kesinlikle ranta kurban etmeyeceğiz. Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle genişletilmiş kampüs uygulamasını başlatacak, üniversitelerin yurt sorunlarını çözeceğiz. Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alacak, dağıtım süreçlerini şeffaf hâle getireceğiz.

“ÖĞRETMENLERİ ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN ŞEKLİNDE GRUPLAYAN BU UYGULAMAYA SON VERECEĞİZ”

Öğretmenlik Meslek Yasası’nın değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde gruplayan bu uygulamaya son vereceğiz.

Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Öğretmen adaylarının yüksek lisans ile eğitim fakültelerinden mezun olmalarını sağlayacak doktora yapmalarını teşvik edeceğiz.

Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracak, durumlarına göre gerekli araç, gereç, doküman gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

 

 

 

 

 

Art’s Magazin  Gündem

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ… BÜLENT ŞAHİNALP: “ÜLKEMİZDEN YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN EĞİTİM SİSTEMİMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE YENİLİKÇİ BİR MÜFREDAT İLE DONATACAĞIZ”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Arts Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!