HATAY VALİLİĞİ, KONTEYNER KENT KURMAK İÇİN; YETERLİ VE UYGUN HAZİNE ARAZİSİ BULUNAMAMASI GEREKÇESİYLE, “BEDELİ BİLAHARE ÖDENMEK KAYDIYLA GEÇİCİ EL KOYMA” KARARI ALDI

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

HATAY VALİLİĞİ, KONTEYNER KENT KURMAK İÇİN; YETERLİ VE UYGUN HAZİNE ARAZİSİ BULUNAMAMASI GEREKÇESİYLE, “BEDELİ BİLAHARE ÖDENMEK KAYDIYLA GEÇİCİ EL KOYMA” KARARI ALDI

Hatay Valiliği, deprem bölgesinde konteyner kent kurulması amacıyla Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ve Hassa’da onlarca araziye “geçici el koyma kararı” aldı. “Bedeli idarece bilahare ödenmek üzere” alınan el koyma kararı, “Bu bağlamda, kurulacak konteyner kentler için yeterli ve uygun hazine arazisi bulunamaması” gerekçesine dayandırıldı.

Hatay Valiliği, 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulacak konteyner kent alanları için “taşınmazlara geçici el koyma” kararı aldı.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun; Hatay Valiliği’ne, 18 Mart 2023’te; “Barınma İhtiyacı Nedeniyle El Koyma Kararı” başlıklı yazı yazdı.

Yazıda, 1959 tarihli Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un; “Mülkiye amirlerine verilen olağanüstü yetkiler” başlıklı altınca maddesine atıf yapıldı.

Yazıda; “Afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamların; bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödemek üzere her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makine alet ve edevata el koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya; devlete, mahalli idarelere, evkafa, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı ile bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır” denildi.

Ayrıca, yazıda; 1983 tarihli Olağanüstü Hal Kanunu’nun “Mal yükümlülüğü” başlıklı yedinci maddesine de atıf yapıldı. Burada da “Olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişilerin, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olduğu, bu amaçla; öncelikle o bölgedeki genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi devlet teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahalli idarelere başvurulacağı, ihtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde, imkan ve kaynakları da dikkate alınarak, bölgedeki özel kuruluşlara ve gerçek kişilere ait olanlara yükümlülük konulacağı düzenlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“YETERLİ VE UYGUN HAZİNE ARAZİSİ BULUNMAMASINDAN DOLAYI…”

Yazıda; “Bu bağlamda, kurulacak konteyner kentler için yeterli ve uygun hazine arazisi bulunmamasından dolayı ekli listede belirtilen adres, ada/parselde bulunan taşınmazlara, geçici barınma merkezi yapılması amacıyla bedeli bilahare ödenmek kaydıyla geçici olarak el konulması” talebinde bulunuldu.

77 SAYFALIK, GEÇİCİ EL KONULAN PARSEL LİSTESİ

Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, AFAD’ın talebine olur verdi ve karar Hatay Valiliği’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Kararda; konteyner kent kurulumu için geçici olarak el konulacak parsellerin 77 sayfalık listesi de yer aldı ve “Listedeki taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulmuştur” denildi.

Art’s Magazin  Gündem

HATAY VALİLİĞİ, KONTEYNER KENT KURMAK İÇİN; YETERLİ VE UYGUN HAZİNE ARAZİSİ BULUNAMAMASI GEREKÇESİYLE, “BEDELİ BİLAHARE ÖDENMEK KAYDIYLA GEÇİCİ EL KOYMA” KARARI ALDI

Giriş Yap

Arts Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!