Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12.04.2023 Çarşamba günü saat 10.30’da Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park basın toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış bilgilendirme dokümanı ve esas sözleşme değişiklik metni olağanüstü genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde(“e-GKS”) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, olağanüstü genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri “Pay sahipleri listesi”nde yer almayacak ortaklarımızın, olağanüstü genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç olağanüstü genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.00’ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘kısıtlamanın’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi

3-Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine İlişkin Tadilin Karara Bağlanması

4-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Genel Kurul Çağrı İlanının Tam Metni İçin TIKLAYIN

12.04.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı İçin TIKLAYIN

SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni için TIKLAYIN

Vekaletname Örneği için TIKLAYIN

Kulüp AçıklamalarıSon Dakika Spor

Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Giriş Yap

Arts Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!