Tahkim Kurulu Kararları – 27.01.2023

featured
service

Tahkim Kurulu Kararları – 27.01.2023

<

table>

TFF Tahkim Kurulu 27 Ocak 2023 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/48 – K.2023/78

Yaylak Gençlik Spor Kulübü’nün AFDK’nın 11.01.2023 tarih ve E.2022-2023/756 – K.2022-2023/972 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/49 – K.2023/79

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Derviş Mete Ercihan ile ilgili AFDK’nın 11.01.2023 tarih ve E.2022-2023/767 – K.2022-2023/959 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Derviş Mete Ercihan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezasının; futbolcunun eyleminin niteliğinin FDT’nin 36. maddesinde düzenlenen “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından; itirazın bu yönden kabulü ile, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Derviş Mete Ercihan’a verilen cezanın FDT’nin 36. Maddesi uyarınca takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/50 – K.2023/80

Kepez Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Enes İlhan Yüksel ile ilgili PFDK’nın 19.01.2023 tarih ve E.2022-2023/577 – K.2022-2023/722 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kepez Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Enes İlhan Yüksel’in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2023/71 – K.2023/81

Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü’nün tercümanı Umut Köse ile ilgili PFDK’nın 19.01.2023 tarih ve E.2022-2023/558 – K.2022-2023/711 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü’nün tercümanı Umut Köse’nin rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

5. E.2023/72 – K.2023/82

Arabam.Com Konya Spor Kulübü’nün PFDK’nın 19.01.2023 tarih ve E.2022-2023/557 – K.2022-2023/714 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Arabam.Com Konya Spor Kulübü’nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– PFDK tarafından usulsüz seyirci alınması ve saha olayları eylemlerinin bir bütün olarak saha olayları şeklinde değerlendirilip Arabam.Com Konya Spor Kulübü’nün FDT’nin 52/2. Maddesi uyarınca teşdiden 112.000,00 TL para cezası cezalandırılmasına ilişkin verilen kararın disiplin talimatı ve daha önceden verilen Tahkim Kurulu kararlarına aykırı olduğu anlaşıldığından PFDK tarafından anılan eylemlerle ilgili verilen cezaya yönelik itirazın kabulüne, PFDK’nın 19.01.2023 tarih ve E.2022-2023/557 – K.2022-2023/714 sayılı kararının anılan bölümünün kaldırılmasına,

– Arabam.Com Konya Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

– Arabam.Com Konya Spor Kulübü’nün usulsüz seyirci alınması eylemi sabit olduğundan eylemine uyan FDT’nin 49. maddesine göre takdiren 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, PFDK kararına karşı sadece Kulüp tarafından başvuru yapılıp aleyhe bozma yasağı gözetilerek verilen toplam ceza da nazara alınarak bu cezanın 56.000,00 TL para cezası biçimde infazına, oybirliği ile,

6. E.2023-73 – K. 2023/83

Sezer Arık’ın başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı’nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görüldüğünden, Sezer Arık’ın başvurusunun görevsizlik nedeniyle reddine, oybirliği ile,

7. E.2023-74 – K. 2023/84

Galatasaray A.Ş.’nin idarecisi Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/590 – K.2022-2023/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru dilekçesinde ayrıntılı itiraz dilekçesinin daha sonra sunulacağının bildirildiği, bu aşamada cezanın infazının durdurulmasının talep edildiği görüldü.

TFF Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi kapsamında uygulamanın durdurulması mahiyetinde olduğu anlaşılan talebin, yapılan müzakere neticesinde;

TFF Tahkim Kurulu Talimatının 20. maddesinin ‘..ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel bulunması hallerinde yargılamanın seyrini dikkate alarak durdurma kararı verebilir ’ biçimindeki hükmüne göre, Tahkim Kurulu tarafından uygulamanın durdurulması kararı verilebilmesi için itiraza konu kararın açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel bulunması unsurlarının birlikte gerçekleşmesinin zorunlu olduğu, yapılan itirazın içeriği ve Disiplin Kurulu kararı birlikte değerlendirildiğinde, zikredilen maddede öngörülen açıkça hukuka aykırılık unsurunun gerçekleştiği hususunun açık ve bariz olmadığı anlaşıldığından;

– Galatasaray A.Ş.’nin idarecisi Dursun Aydın Özbek’in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca verilen50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezası ile FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının uygulamasının durdurulmasına dair talebin TFF Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Tahkim Kurulu Kararları – 27.01.2023 | Art’s Magazin | TFF > Tahkim Kurulu Kararları


Tahkim Kurulu Kararları – 27.01.2023

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Arts Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!